woensdag, 28. juli 2010 - 18:54

Vlissingen opgenomen in de Oranjeroute

Vlissingen

Vlissingen maakt vanaf dit jaar onderdeel uit van de Oranjeroute. De route gaat langs plaatsen in Nederland en Duitsland die een verbinding hebben met ons Koninklijk Huis.

Naast Vlissingen zijn ook Middelburg, Veere en Tholen (Sint Maartensdijk) opgenomen in de Oranjeroute.

Vlissingen heeft een rijke historie. In het verleden van deze stad zijn meerdere sporen te vinden van de Oranjes. Ook nu nog is er een sterke band: koningin Beatrix is markiezin van Vlissingen.

Bekend is dat Prins Willem van Oranje in 1559 in Vlissingen afscheid nam van koning Philips II, die toen definitief vertrok naar Spanje. Willem van Oranje had een verblijfplaats op de plek van het huidige Willem-III gebouw in de Oranjestraat. In 1572 was Vlissingen de eerste Zeeuwse stad die openlijk koos voor Oranje en de buitenlandse vertegenwoordigers verjoeg uit de stad. Als beloning voor de steun aan de Oranjes kreeg de stad tal van voorrechten op bestuurlijk en economisch gebied.

Vanuit Vlissingen schreef Prins Willem van Oranje in 1574 een brief aan zijn broers inzake steun van de opstand tegen Spanje. De Prins kocht de stad op 28 juni 1581 voor het bedrag van 144.600 gulden en op 8 augustus van dat jaar werd de Prins ingehuldigd als erfheer van de stad. Voor de Oranjeliefhebbers is een bezoek aan Vlissingen dus zeer zeker de moeite waard!
Provincie:
Tag(s):