dinsdag, 9. maart 2010 - 9:09

'VNG wil conflict cao Gemeenten niet oplossen'

Den Haag

Het Abvakabo FNV heeft samen met de bonden CNV Publieke Zaak en CMHF opnieuw overleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de cao Gemeenten. Helaas heeft de bond moeten vaststellen dat de VNG niet bereid is ook maar een millimeter af te wijken van haar eindbod om uit deze impasse te komen.

Ondanks het actietraject, waarin de bonden nu verkeren, waren zij wel bereid om in te gaan op het overleg met de VNG met de intentie om tot een oplossing te komen. De bonden hebben verschillende voorstellen gedaan, zoals aanpassing van de looptijd en een verschuiving in het eindbod van de VNG om koopkrachtbehoud te kunnen realiseren. Deze zijn allen afgewezen. Ruud Kuin, bestuurder Abvakabo FNV vindt de houding van de VNG onacceptabel: 'De VNG liet ons duidelijk weten dat we het eindbod moeten accepteren, anders wordt er in september pas weer verder gepraat. Dit is schandalig, want ze laten hun medewerkers zo nog langer in de kou staan'.

Het College van Arbeidszaken adviseert de gemeenten wel om op 1 april een eenmalige uitkering van 1% van het jaarsalaris uit te keren. Kuin vindt dit onvoldoende: 'Een eenmalige uitkering betekent geen koopkrachtbehoud, want aan het eind van het jaar beginnen de ambtenaren weer op nul. Volgens het eindbod zou dit zelfs al in december 2009 worden uitgekeerd, dus het is ook nog eens een verslechtering'.
Provincie:
Tag(s):