dinsdag, 16. november 2010 - 8:56

Volgende week twee dagen geen post

Den Haag

Op rouw- en medisch urgente post na hebben postbezorgers van TNT post vandaag het werk neergelegd. Reden hiervoor is dat het personeel het niet eens is met 3100 gedwongen ontslagen bij het bedrijf.

Vanuit het hele land hebben postbezorgers in Den Haag geprotesteerd bij het hoofdkantoor van TNT.

De directie van TNT post ziet zich genoodzaakt tot ontslagen door de krimp van het aantal brieven door het gebruik van internet en doordat na het liberaliseren er meerdere spelers zijn gekomen op de postmarkt.

Voor volgende week zijn opnieuw acties aangekondigd. Dan zal de post op 25 en 26 november niet meer worden bezorgd.
Provincie:
Tag(s):