maandag, 22. november 2010 - 17:11

Voltallig bestuur Inholland opgestapt; Doekle Terpstra voorzitter

Alkmaar

De Raad van Toezicht heeft Doekle Terpstra benoemd tot nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland voor de periode van 1 jaar. 'Terpstra treedt op 23 november aanstaande aan bij Inholland en neemt op hetzelfde moment afscheid als voorzitter van de HBO-raad', meldt Inholland maandag.

Karel Noordzij, voorzitter van de Raad van Toezicht van Inholland: “Wij zien in Doekle Terpstra de juiste persoon om in de huidige situatie Inholland te leiden. Hij is een ervaren en integere bestuurder en heeft bij de HBO-raad veel kennis opgedaan van het hoger onderwijs. Hij heeft bovendien oog voor de belangen van medewerkers en studenten. Wij verwachten dat Doekle Terpstra het vertrouwen geniet van de betrokken partijen intern en extern om Inholland als kwalitatieve instelling weer op de kaart te zetten.”

De Raad van Toezicht heeft Terpstra de opdracht gegeven om een nieuw College van Bestuur samen te stellen, de ingezette vernieuwing op het gebied van besturing te implementeren en de kwaliteitsverbetering te begeleiden. Voorts zal hij invulling geven aan de aanbevelingen van de Commissie-Leers en de uitkomsten van lopende Inspectieonderzoeken. Daarnaast is zijn taak te bouwen aan een hernieuwd enthousiasme en vertrouwen in de hogeschool.

Voltallig College van bestuur stapt op
Tegelijkertijd met de benoeming van Terpstra hebben de twee zittende leden van het College van Bestuur, Lein Labruyère en Joke Snippe, hun functie neergelegd. Zij vinden dat zij door de aanhoudende publiciteit niet langer als bestuurder de belangen van de hogeschool goed kunnen dienen. Zij zijn met de Raad van Toezicht in overleg over de consequenties van deze beslissing. De Raad van Toezicht betreurt de situatie, maar kan zich vinden in hun motivering.

De Raad van Toezicht laat de komende periode ook zijn eigen rol onderzoeken. Op korte termijn zal een extern bureau voorstellen doen over het gewenste profiel van de Raad van Toezicht alsmede de gewenste samenstelling. In de loop van 2011 zal implementatie van de adviezen plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):