dinsdag, 23. maart 2010 - 13:50 Update: 08-07-2014 1:05

Vooral CDA-stemmers vrezen gevolgen voor eigen portemonnee

Tilburg

Een meerderheid van alle Nederlanders is pessimistisch over de economische gevolgen van de val van het kabinet. Vooral mensen die bij de Tweede Kamer verkiezingen in 2006 op het CDA en de ChristenUnie stemden, denken dat de val Nederland en hun eigen portemonnee zal schaden.

Het pessimisme heeft negatieve gevolgen voor vakantie-uitgaven het komende jaar. Dat blijkt uit jongste resultaten van de representatieve steekproef van Tilburg Consumer Outlook Monitor van CentERdata van de Universiteit van Tilburg.

De resultaten van het onderzoek onder 1389 Nederlanders laten zien dat zij meer negatieve effecten verwachten van de val van het kabinet op de economie in het algemeen dan op de eigen financiële situatie. Er zijn bijna geen mensen die een positief effect verwachten van de kabinetsval op hun eigen financiële situatie (3%). De meeste Nederlanders (58%) vinden de algemene economische situatie slechter geworden, maar 12% verwacht juist een positief effect op de economie.

Ruim één op de tien Nederlanders geeft aan dat de gevolgen van de val van het kabinet onduidelijk zijn, ze verkeren daarover in volledige onzekerheid. Onder hen zijn relatief veel laagopgeleiden, jongeren en vrouwen. In algemene zin vindt bijna de helft van de Nederlanders (46%) dat de economische situatie in Nederland onzekerder is geworden.

Vakantieplannen uitstellen

Op de plannen van Nederlanders om in de komende 12 maanden huizen, auto´s, meubels of apparatuur te kopen heeft de val van het kabinet geen invloed. Opvallend genoeg heeft het wel een negatief effect op de vakantieplannen voor het komende jaar. Dat kan er in de eerste plaats mee samenhangen dat vakantiebeslissingen juist in deze periode worden genomen. Een andere verklaring is dat Nederlanders tot nu toe relatief weinig op vakanties hebben bezuinigd en juist in deze productgroep nog ruimte zien om hun uitgaven terug te schroeven.

TILCOM is een longitudinale studie op basis van een representatieve steekproef van de Nederlandse consumenten over hun percepties met betrekking tot economische ontwikkelingen ten aanzien van Nederland en hun eigen huishouden, hun gevoelens ten aanzien van deze ontwikkelingen en hun consumptieplannen en —gedrag. De vragenlijst voor dit onderzoek wordt in maart 2009 voor de derde maal afgenomen en wordt ieder kwartaal herhaald. Het persbericht heeft betrekking op een tussentijdse meting op basis van data verzameld in de periode 1-10 maart. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Tiber (Tilburg Institute for Behavioral Economic Research) en CentERdata in samenwerking met de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg.
Categorie:
Tag(s):