woensdag, 28. juli 2010 - 18:45

Voordeur naar Zeeuwse weetjes over water

Als geen andere provincie is Zeeland verbonden met water. Er zijn dan ook tal van organisaties die zich hiermee bezig houden en burgers via de eigen kanalen informeren. Van veiligheid tot duurzaamheid. Van recreatie tot innovatie.

Om helderheid en overzicht te bieden in het grote informatieaanbod over tal van projecten, hebben de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zeeland, waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen de webportal www.zeelandleeftmetwater.nl in het leven geroepen. Deze nieuwe website vormt een duidelijke 'startpagina' voor alles wat in Zeeland met water te maken heeft.

Gedeputeerde Frans Hamelink: "Deze webportal is een centrale 'voordeur' waarachter tal van andere 'deuren' te vinden zijn die leiden naar informatie over water." Naast het bieden van overzicht, heeft de webportal ook tot doel om de interesse van de Zeeuwen aan te wakkeren. Hamelink: "Als geen ander krijgen we in Zeeland te maken met de voorspelde klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan voor de waterberging en veiligheid. In dat kader spelen er tal van innovatieve proeven en projecten. Denk bijvoorbeeld aan het project Zeeweringen waarmee de Zeeuwse dijken op een nog veiliger niveau worden gebracht. En denk aan de vele uitdagingen op het gebied van aquacultuur, visserij en de energiewinning uit water. Een mooi voorbeeld is de proef met de 'waverotor' die energie wint uit het getij bij Borsele en in de toekomst schone energie kan leveren aan vele huishoudens in Zeeland. Hoe toegankelijker de informatie over deze thema's is, hoe meer Zeeuwen de weg weten te vinden en zelf ook actief gaan meedenken. Bijvoorbeeld over hoe ze slim met waterberging in de eigen tuin om kunnen gaan."

Projectleider Ruben Akkermans van de Provincie Zeeland: "Natuurlijk kan tegenwoordig ook vrijwel alles even 'gegoogled' worden, maar dan moet je eerst wel weten wat je zoekt. Het mooie van de webportal www.zeelandleeftmetwater.nl is dat je niet alleen op een specifieke term kunt zoeken, maar bijvoorbeeld ook op de kaart van Zeeland. Met een paar muisklikken kom je erachter welke projecten en vraagstukken er in jouw omgeving spelen. Daarnaast maakt de webportal gebruik van een 'wordcloud': een nieuwe zoektechniek die veelvoorkomende trefwoorden bij een bepaalde zoekopdracht grafisch in beeld brengt. Als je bijvoorbeeld niet op het trefwoord 'blauwalg' kunt komen, maar wel iets wilt weten over de kwaliteit van zwemwater, dan geeft de wordcloud automatisch de 'gelinkte' termen weer."
Oproep: meld uw eigen site aan

Het succes van www.zeelandleeftmetwater.nl is mede afhankelijk van de mate waarin projecten worden aangemeld. Want hoe meer organisaties zich aanmelden, hoe completer de webportal wordt. Gedeputeerde Hamelink: "Namens de provincie en onze partners roep ik iedereen die met water werkt op, om zijn of haar project aan te melden bij www.zeelandleeftmetwater.nl. Samen zorgen we er voor dat de Zeeuwen hun weg vinden in de grote stroom aan informatie over water."
Provincie:
Tag(s):