dinsdag, 27. juli 2010 - 15:55

Vrachtwagenchauffeur wil wel, maar kan niet gezond leven

Utrecht

Dat vrachtwagenchauffeurs een ongezonde leefstijl erop nahouden is algemeen bekend. Maar uit onderzoek blijkt dat ze niet anders kunnen.

Door de werkcultuur en de fysieke werkomgeving is het voor vrachtwagenchauffeurs lastig om een gezonde leefstijl na te streven. Ze willen wel, maar de praktijk maakt het hun onmogelijk. Het is aan onder andere de werkgever en de branchevereniging om een gezonde leefstijl meer te stimuleren en te faciliteren. Bijvoorbeeld door sportfaciliteiten en gezondere voeding langs de weg aan te bieden en andere werktijden te hanteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Volgens onderzoeker Inge van Bogerijen van de Universiteit Utrecht is het niet reëel om de ongezonde leefstijl van de chauffeurs af te schuiven op hun eigen verantwoordelijkheid. ‘Gezondheid is voor veel chauffeurs erg belangrijk. Sommigen hebben behoefte aan sportfaciliteiten en gezonde voeding onderweg’, aldus Van Bogerijen. ‘Echter, door lange werkdagen en onregelmatige werktijden ontbreekt hun de tijd om te sporten. Daarnaast maken het zittende karakter van het beroep en het gebrek aan sportfaciliteiten onderweg het voor veel chauffeurs lastig om een actieve leefstijl te realiseren. Ook het eenzijdige aanbod van voeding in de wegrestaurants heeft een directe negatieve invloed op de gezondheid van de chauffeurs.’

Gezond leven faciliteren

‘Werkgevers moeten de chauffeurs die gemotiveerd zijn om gezonder te leven daarin faciliteren’, meent Van Bogerijen. Maar zij vindt dat ook de vakbond, branchevereniging en overheid extra aandacht moet geven aan werknemers met een zittend beroep. ‘Zij moeten kijken naar de ongezonde werkstructuur en de lange werktijden die toe te schrijven zijn aan het lage salaris en de aard van het transportwerk’, aldus Van Bogerijen. Daarnaast kan er nog een slag worden gemaakt in de bewustwording van gezondheid. Van Bogerijen: ‘Vaak denken chauffeurs dat gezonde voeding alleen voldoende is’.

Risicobranche

De vervoer- en transportbranche wordt gekenmerkt door relatief veel werknemers die bovengemiddeld scoren op overgewicht en beweegarmoede. Het zijn veelal 50-plussers met een laag sociaaleconomische status. Omdat bewegingsarmoede op het werk leidt tot gezondheidsrisico’s en productiviteitsverlies, houden bedrijven zich steeds meer bezig met gezondheidsstimulering op het werk. De vervoer- en transportbranche behoort tot de zogenaamde risicobranches.
Provincie:
Tag(s):