donderdag, 23. september 2010 - 22:41

Vrijgeleidebrief uit 1543 aangetroffen in gemeentearchief Weert

Weert

Het Jaarverslag 2009 van het Gemeentearchief Weert is verschenen. Het is het eerste verslag, dat onder verantwoordelijkheid van de huidige gemeentearchivaris Jac Lemmens wordt gepubliceerd. Tijdens zijn kennismaking met de archieven van Weert is door de gemeentearchivaris een uitzonderlijke cultuurhistorische vondst gedaan.

Het betreft een vrijgeleidebrief van Maarten van Rossum uit 1543 aan het kerspel Maarheze. Van Rossum was in dienst van de hertog van Gelre en hij was een bekwaam doch gevreesd legeraanvoerder. Zijn stijl van oorlogvoeren kenmerkte zich door guerilla-achtige tactieken, waarbij de burgerbevolking niet werd ontzien. Naar men zegt was zijn motto “Branden en blaken is het sieraad van de oorlog”. Vandaar dat het kerkdorp Maarheeze het wijs achtte om een vrijgeleidebrief te kopen bij Van Rossum, zodat hij hun kerkdorp met rust zou laten en zijn leger zou doortrekken zonder moord en brand te stichtten in Maarheeze.
Op de achterzijde van het jaarverslag 2009 is deze ‘sauvegarde’ afgedrukt. Een verklarende tekst is in het verslag opgenomen.
Provincie:
Tag(s):