maandag, 20. december 2010 - 16:12

Vuilnis niet overal opgehaald vanwege gladheid

Utrecht

Door de gladheid en hevige sneeuwval kan de gemeente Utrecht vandaag en de komende dagen in sommige straten het huisvuil niet ophalen.

Bewoners wordt gevraagd het afval zoveel mogelijk op doorgaande wegen aan te bieden. De vuilniswagens halen het vuilnis op waar dat kan. Omdat voorrang gegeven wordt aan het inzamelen van restafval, wordt er deze week geen gft-afval ingezameld. Ondertussen werken de gemeentelijke gladheidbestrijders dag en nacht om de doorgaande wegen en hoofdfietspaden sneeuwvrij en begaanbaar te houden.

Door de verwachte sneeuwval zal het ophalen van het restafval ook de komende dagen moeilijk blijven. Een aantal binnenstraten is zo glad dat de vuilnisophaalauto's die niet in kunnen rijden. Het risico op ongelukken en schade aan langs de zijkant geparkeerde auto's is te groot. De gemeente adviseert bewoners aan binnenstraten hun afval binnen te houden of op de inzameldag aan doorgaande routes te zetten die makkelijker begaanbaar zijn voor de vuilnisauto's. Omdat kliko's moelijk te verplaatsen zijn over de sneeuw, vraagt de gemeente bewoners
Provincie:
Tag(s):