vrijdag, 26. november 2010 - 9:16

VVD tegen Europees rookverbod

Den Haag

Een algemeen bindend, door de EU, op te leggen rookverbod is in strijd met het beginsel van subsidiariteit. Maatregelen in het kader van roken, anders dan vrijwillige afstemming, zijn volgens VVD-delegatieleider Hans van Baalen exclusief voorbehouden aan de nationale lidstaten.

De resolutie werd, weliswaar in afgezwakte vorm, door het Europees Parlement aangenomen. Van Baalen roept de Nederlandse regering op om zich in de Raad tegen een Europees rookverbod te keren en daartegen de noodzakelijke steun te verwerven. Roken, dat lossen we in Nederland zelf wel op.
Provincie:
Tag(s):