zaterdag, 6. maart 2010 - 12:14

VVN ondersteunt trekkerrijbewijs vanaf 16 jaar

Assen

Veilig Verkeer Nederland pleit voor een aantal maatregelen om de veiligheid van landbouwverkeer te vergroten. De belangrijkste hiervan zijn dat er een trekkerrijbewijs (T-rijbewijs) komt voor bestuurders vanaf 16 jaar en dat de maximum snelheid van tractoren met een herkenningsplaat wordt verhoogd van 25 naar 40 km per uur.

De afgelopen maanden heeft Veilig Verkeer Nederland er met de Initiatiefgroep Landbouwvoertuigen hard aan gewerkt om met een breed gedragen advies te komen om landbouwverkeer veiliger te krijgen. Minister Eurlings en de Tweede Kamer zijn deze week geïnformeerd over de voorgestelde maatregelen.

De belangrijkste voorstellen zijn de verplichting van een T-rijbewijs voor bestuurders vanaf 16 jaar en de verhoging van de maximum snelheid van tractoren naar 40 km per uur, mits deze een herkenningsplaat hebben. De herkenningsplaat voor tractoren waarvan vaststaat dat zij 40 km per uur kunnen rijden, is te verkrijgen bij de RDW. De verhoging van de toegestane snelheid is van belang om opstoppingen op de doorgaande wegen te voorkomen en gevaarlijk inhaalgedrag van automobilisten tegen te gaan.

Als de voorstellen worden aangenomen en wegbeheerders deze snelle tractoren - die 40 km per uur kunnen en mogen rijden - op hun rondwegen toelaten, dan hoeft het doorgaande landbouwverkeer zich niet meer door de bebouwde kom te wurmen. Dat is vooral in het belang van de veiligheid van fietsers.
Provincie:
Tag(s):