dinsdag, 30. november 2010 - 11:39

VWA adviseert een voorlopige limiet voor restanten van antibiotica in veevoeder

Den Haag

Het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft een advies uitgebracht over een voorlopige limiet voor restanten van antibiotica in veevoeder.

Op basis van tot nu toe gedaan onderzoek kan deze limiet uitgaan van 2,5% van de gebruikelijke therapeutische doses antibiotica die aan dieren wordt toegediend. Daarnaast adviseert het BuRO aanvullend een veiligheidsmarge in acht te nemen in afwachting van de resultaten van verder onderzoek naar de ontwikkeling van resistentie bij lage concentraties antibiotica. Dit onderzoek moet zich richten op meerdere combinaties van verschillende antibiotica en bacteriën. Op basis hiervan kunnen definitieve maatregelen worden vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):