donderdag, 15. april 2010 - 22:31

Waterschappen aan de slag met dijkverbetering

Venlo/Sittard

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van de dijkverbetering in het Maasdal door Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas. Het streven van de Limburgse partijen is om op korte termijn met de voorbereidingen te starten, zodat het Maasdal uiterlijk in 2020 op een beschermingsniveau van 1/250 is beveiligd, zo melden beide waterschappen.

In maart dienden de Limburgse overheden een gezamenlijke verzoek in bij demissionair minister Eurlings. In een concept-convenant stelden de partijen voor op welke wijze en onder welke condities zij de maatregelen hoogwaterbescherming Maas samen willen aanpakken. Om het Maasdal de door het Rijk beloofde bescherming van 1/250 te bieden, zijn naar schatting enkele honderden miljoenen euro's nodig. Over dit convenant is binnenkort overleg met de minister.

Vooruitlopend op het convenant willen de waterschappen samen de prioritaire waterkeringen aanpakken. Dit zijn de dijken in gebieden met veel inwoners en dan gaat het om maatregelen die snel kunnen worden opgepakt. Hiervoor wordt de toegezegde 85 miljoen euro gebruikt, die nog bij Rijkswaterstaat Maaswerken aanwezig zijn. Uiterlijk 1 juli 2010 worden bestuurlijke overeenkomsten over de zogenaamde prioritaire gebieden gesloten tussen het ministerie en de afzonderlijke waterschappen. Waar mogelijk gebeurt de aanleg van dijken in combinatie met gebiedsontwikkeling. Hierbij is ‘ruimte voor de rivier’ het uitgangspunt, zoals bij de gebiedsontwikkeling in Oijen-Wanssum.
Provincie:
Tag(s):