donderdag, 4. november 2010 - 16:33

Weert test sociaal-calamiteitenplan

Weert

In Weert is donderdag het sociaal calamiteitenplan voor het eerst in de praktijk geoefend. Weert is de eerste gemeente in Nederland met een dergelijk plan.

Gemeenten in Nederland zijn verplicht een rampenplan te hebben. Deze rampenplannen zijn gericht op grote branden, ontploffingen, natuurrampen en dergelijke. Voor calamiteiten op sociaal-maatschappelijk vlak bestonden tot voor kort geen plannen in Nederland. Daarvoor is het sociaal calamiteitenplan (SCP).

Maatschappelijke onrust voorkomen
Het sociaal calamiteitenplan gaat over sociaal-maatschappelijke calamiteiten op allerlei gebieden, bijvoorbeeld etnische spanningen, vechtpartijen, zinloos geweld, familiedrama´s, rellen etc. Het plan omschrijft wie wat doet bij (dreigende) maatschappelijke onrust. Het plan kan dus ook puur preventief in werking treden. Het doel is gezamenlijk een aanpak uit te voeren, die bijdraagt aan het herstel van de maatschappelijke orde. De regie ligt bij de burgemeester. Een voorbeeld van een actie is extra inzet van jongerenwerkers en wijkagenten in een bepaalde wijk of het gesprek aangaan met een bepaalde groep inwoners.

Bestrijding van polarisatie en radicalisering
Het sociaal calamiteitenplan maakt deel uit van het actieplan ‘Weert weert polarisatie en radicalisering’. Met dit plan haalde Weert vorig jaar nog de tweede plaats bij de gemeenteprijs van het Ministerie van BZK voor de bestrijding van polarisatie en radicalisering.

Het Sociaal Calamiteitenteam
Het Sociaal Calamiteitenteam bestaat in Weert uit de burgemeester (voorzitter), politiechef en de directeuren van algemeen maatschappelijk werk en PUNT welzijn. Bij signalen van maatschappelijke onrust komt het team bijeen. Het onderzoekt wat er precies aan de hand is en welke acties nodig zijn. Het plan stelt de gemeente en partners in staat sociale onrust en calamiteiten te voorkomen of als nodig aan te pakken.
Provincie:
Tag(s):