donderdag, 15. juli 2010 - 11:37 Update: 08-07-2014 1:03

Wegdek zuivert lucht zelf

Eindhoven

Straten in Nederland kunnen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de zuiverheid van de lucht rond het verkeer.

Die conclusie kan getrokken worden uit de eerste testresultaten met een wegdek van luchtzuiverend beton. Dit straatoppervlak brengt de concentratie stikstofoxiden (NOx) met 25 tot 45 procent omlaag. NOx veroorzaakt smog en zure regen.

De testen vonden plaats in de gemeente Hengelo. Daar is afgelopen najaar de drukke Castorweg heringericht. Als onderdeel daarvan is zo'n duizend vierkante meter weg voorzien van luchtzuiverende betonsteen. Ter vergelijking is een andere strook van duizend vierkante meter belegd met normale stenen.

Onderzoekers van de TU/e hebben dit voorjaar drie dagen luchtmetingen gedaan aan de Castorweg, tussen een halve meter en anderhalve meter hoogte. Boven het stuk met luchtzuiverende steen bleek het NOx-gehalte 25 tot 45 procent lager dan boven het stuk met gewone stenen. In het laboratorium was al aangetoond dat de betonstenen luchtzuiverend werken. "Maar nu geven de resultaten aan dat het buiten ook werkt", aldus de hoogleraar Jos Brouwers. In het vervolg van dit jaar staan nog meer metingen op de agenda.

Asfalt

Brouwers, die sinds september 2009 hoogleraar Bouwmaterialen is bij de TU/e-faculteit Bouwkunde, ziet tal van toepassingsmogelijkheden, vooral op plaatsen waar nu de maximale NOx-concentraties overschreden worden. De betonsteen voor de proef is gemaakt door stenenproducent Struyk Verwo Infra en kan al besteld worden. Voor wegen waar asfalt gewenst is, kan het luchtzuiverende beton gemengd worden met open asfalt, vertelt Brouwers. Verder kan het toegepast worden in zelfreinigende en luchtzuiverende gevels.

Veel duurder wordt een weg niet door de toepassing van luchtzuiverend beton, heeft Brouwers uitgerekend. De steen is weliswaar vijftig procent duurder dan normale betonsteen, maar de totale aanlegkosten zijn maar tien procent hoger.

Zelfreinigend

In de uitlaatgassen van auto’s zitten stikstofoxides (NOx), die zure regen en smog veroorzaken. Het luchtzuiverend beton bevat titaandioxide, een fotokatalytisch materiaal, dat de stikstofoxides uit de lucht haalt en met behulp van zonlicht omzet in het minder schadelijke nitraat. Het nitraat spoelt vervolgens met regen weg. Er zit zelfs nog een extra voordeel aan de stenen: ze breken algen en het straatvuil af, waardoor ze altijd schoon blijven.

De proef wordt uitgevoerd met stenenproducent Struyk Verwo Infra en de gemeente Hengelo. De provincie Overijssel heeft in het kader van het programma Effectief Duurzaam subsidie voor dit project beschikbaar gesteld. Op ‘Duurzame Dinsdag’, 7 september, zullen alle betrokken partijen een bijeenkomst organiseren in Hengelo, waarbij sprekers uit wetenschap, politiek en bedrijfsleven nader ingaan op dit project.
Categorie:
Tag(s):