woensdag, 4. augustus 2010 - 9:42

Wegennet Maastricht op de schop

Maastricht

De gemeente Maastricht start in September met het groot onderhoud aan
het hoofdwegennet. De wegwerkzaamheden op de doorgaande routes vinden plaats tot en met december 2011. Hoewel het streven erop gericht is om de doorstroming te garanderen, zullen omleidingen en stremmingen niet altijd te voorkomen zijn.

De werkzaamheden die plaatsvinden zijn op te splitsen in drie categorieën. Op sommige wegen is sprake van regulier groot onderhoud. Op andere wegen wordt het geplande onderhoud bewust naar voren gehaald om zo te voorkomen dat het onderhoud samenvalt met het werk aan het A2-project Maastricht. Op andere plekken in de stad worden mobiliteitsprojecten (fietspaden, busbanen) uitgevoerd. Waarbij alles er op is gericht om de werkzaamheden voor de start van het A2-project Maastricht af te ronden. Om zo de bereikbaarheid van de stad tijdens de tunnelaanleg te garanderen.

Er zijn diverse maatregelen genomen om hinder te voorkomen. Waar mogelijk zal er ‘s nachts worden gewerkt. Het is de insteek om op deze wijze ook de topdagen in december te ontzien. Bovendien wordt het publiek voor aanvang met gerichte communicatie ingelicht over de werkzaamheden en alternatieve routes. Onder meer via omleidingroutes op straat, infoborden bij de werken, de actuele website maastricht-bereikbaar.nl, de gemeentelijke informatiekanalen, een tekstwagen langs de route en door informatie te verstrekken aan de
grote werkgevers in en rond de stad.

“Maastricht gaat op de schop. Maar het is een bewuste keuze om al die werkzaamheden in kort tijdsbestek af te ronden. We willen allemaal dat de stad bereikbaar blijft als de werkzaamheden aan de A2 van start gaan. Daar staan we voor in. Maar dan is het wel belangrijk dat we met het wegenonderhoud op tijd klaar zijn,” aldus de wethouders André Willems (Stadsbeheer) en Albert Nuss (Mobiliteit). “We roepen de reizigers binnen en naar Maastricht bovendien op om zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets en het OV”.

Op de volgende plekken zal worden gewerkt: Noorderbrug, Cabergerweg, Fregatweg, Scharnerweg, Limburglaan, Bosscherweg, Maasboulevard, Meerssenerweg, Via Regia, Hertogsingel, Hoeg Brögk, Brusselseweg, Ambyerstraat en Tongerseweg.
Provincie:
Tag(s):