maandag, 26. juli 2010 - 10:42 Update: 08-07-2014 1:03

Weinig bijstand en WW voor Oost-Europese

Den Haag

In de afgelopen jaren is het aantal inwoners uit een van de Oost-Europese EU-landen snel toegenomen.

Het aandeel dat in de bijstand en de WW zit, is echter relatief klein. Eind 2009 zijn er ruim 1 000 WW-uitkeringen en ruim 600 bijstanduitkeringen verstrekt aan inwoners met een nationaliteit van een van de Oost-Europese EU-landen.

Aantal WW-uitkeringen Oost-Europeanen neemt sterker toe dan gemiddeld

Het aantal inwoners met een nationaliteit van een van de Oost-Europese EU-landen dat een WW-uitkering krijgt, is relatief klein. Wel is hun aandeel de laatste jaren sterker toegenomen dan gemiddeld. Eind 2009 zijn op elke 1 000 Oost-Europeanen van 15 tot 65 jaar 16 WW-uitkeringen verstrekt, terwijl dat er per 1 000 inwoners in Nederland van die leeftijd ruim 24 waren.

Ook weinig Oost-Europeanen in de bijstand

Inwoners van Nederland met een Oost-Europese nationaliteit maken veel minder gebruik van de bijstand dan gemiddeld. In december 2009 bedroeg het aantal bijstandsuitkeringen per 1 000 Oost-Europeanen 9. Gemiddeld werden er in Nederland 25 bijstanduitkeringen per 1 000 inwoners van 15 tot 65 jaar verstrekt.

Sterke toename Oost-Europeanen

Het aantal mensen in Nederland met een nationaliteit van een Oost-Europees EU-land in de leeftijd van 15 tot 65 jaar is toegenomen van ruim 20 duizend op 1 januari 2005 tot ruim 67 duizend op 1 januari 2010. Ruim de helft van hen heeft de Poolse nationaliteit. Nederland telde eind 2009 in totaal ruim 100 duizend werknemers uit de Oost-Europese EU-landen.
Categorie:
Tag(s):