dinsdag, 12. oktober 2010 - 17:17

Werkgelegenheid in de provincie Utrecht is met 1.6% afgenomen

Utrecht

De werkgelegenheid in de provincie Utrecht is met 1.6% afgenomen, dat is minder dan de landelijke gemiddelde krimp van 2%, zo blijkt uit een tussenrapportage van het Werkgelegenheidsonderzoek dat de Provincie Utrecht jaarlijks maakt.

Hoewel de crisis niet aan de provincie voorbij gaat, laten de cijfers zien dat we te maken hebben met een sterke economie.

Zo is er zelfs groei van werkgelegenheid te constateren in de sectoren Zorg en Welzijn (+3,1%) en Cultuur, Recreatie en Sport (+6%). De grootste terugval speelde zich af in de sector Overige zakelijke diensten (-7,8%).

Het aantal vestigingen van bedrijven nam met 6,6% toe tot 97.900. De meeste vestigingen zijn erbij gekomen in de sector Advies, Onderzoek en specialistische zakelijke diensten (+1,7%), gevolg door Gezondheids- en welzijnszorg (+1,2%).

De tussenrapportage vindt u in de bijlage. In december wordt het Werkgelegenheidsonderzoek voor het jaar 2010 afgesloten.
Provincie:
Tag(s):