woensdag, 24. november 2010 - 9:37 Update: 08-07-2014 1:01

Werkloosheid door baanverlies neemt af

In het tweede kwartaal van 2010 werden 78 duizend personen werkloos die een kwartaal eerder nog werkten. Dit is minder dan in het tweede kwartaal van 2009 toen er 89 duizend werklozen vanuit een baan bijkwamen. Vergeleken met de jaren voor 2009 is het aantal werkenden dat in het tweede kwartaal van 2010 werkloos is geworden hoog. Dit maakt het CBS woensdag bekend.

Vooral minder verlies van vaste banen

Vooral werknemers met een vast dienstverband zijn minder vaak werkloos geworden. In het tweede kwartaal van 2010 waren er 44 duizend werklozen die drie maanden eerder nog een vaste baan van twaalf uur of meer per week hadden. Een jaar eerder ging het nog om 54 duizend werknemers met een vaste baan die werkloos geworden waren. Bij flexibele arbeidskrachten en zelfstandigen bleef het aantal dat werkloos werd vrijwel gelijk.

Minder werklozen vanuit industrie en zakelijke dienstverlening

Het baanverlies vertoont niet in alle bedrijfstakken dezelfde ontwikkeling. Van de werkenden die in het tweede kwartaal van 2010 werkloos zijn geworden, zijn er 14 duizend afkomstig uit de zakelijke dienstverlening en 8 duizend uit de industrie. Een jaar daarvoor waren er dit nog respectievelijk 19 duizend en 13 duizend. Het aantal werklozen afkomstig uit de handel bleef gelijk, terwijl het aantal werklozen uit de gezondheids- en welzijnszorg en uit de cultuur en overige dienstverlening toenam.
Categorie:
Tag(s):