maandag, 14. juni 2010 - 22:05

Werkplein Zuidoost-Drenthe blokkeert ruim 250 uitkeringen

Emmen

Werkplein Zuidoost-Drenthe heeft van ruim 250 jongeren de uitkering geblokkeerd. Deze jongeren zijn niet op komen dagen tijdens de manifestatie ‘Pak je kans!’ op 19 mei, terwijl de bijeenkomst een verplicht karakter had.

De betreffende jongeren hebben tot 15 juni de tijd om aan te geven waarom ze niet aanwezig zijn geweest bij de manifestatie. Als dit geen geldige reden is, dan wordt hun uitkering voor een bepaalde periode verlaagd. Korten op een uitkering komt vaker voor, maar een maatregel van deze omvang is uitzonderlijk.

Op woensdag 19 mei vond de groots opgezette manifestatie ‘Pak je kans!’ plaats. Deze manifestatie is georganiseerd om jongeren een kans te bieden op werk en/ of scholing. Ruim 900 jongeren waren per brief, mail, sms en telefonisch voor deze manifestatie uitgenodigd. Hierbij is aangegeven dat aanwezigheid verplicht is en bij afwezigheid (zonder kennisgeving) gevolgen zou hebben voor hun uitkering.

De manifestatie ‘Pak je kans!’ is één van de acties uit het Actieplan Jeugdwerkloosheid. De economische crisis treft startende jongeren op de arbeidsmarkt het hardst. Het Actieplan Jeugdwerkloosheid is opgezet om jongeren ook de kans op de arbeidsmarkt te geven die zij verdienen. Het plan wordt in Drenthe uitgevoerd door Werkplein Baanzicht in Assen, Werkplein Hoogeveen en Werkplein Zuidoost-Drenthe in Emmen. In deze Werkpleinen werken de gemeenten nauw samen met het UWV WERKbedrijf. Bij de uitvoering van het actieplan zijn ook werkgevers en scholen betrokken.
Provincie:
Tag(s):