zondag, 14. november 2010 - 13:05

Windpark Noordoostpolder het grootste oplaadpunt van Nederland

Emmeloord

Op 11 november 2010 - tijdens de Dag van de Duurzaamheid - was het toekomstig Windpark Noordoostpolder tijdelijk symbolisch het grootste oplaadpunt van Nederland.

Afgelopen donderdag bezocht de elektrische 11-stedentocht het toekomstige park in Espel en beklommen de deelnemers een windmolen. Natuurlijk was er volop groene stroom om de elektrische auto's op te laden.

"Over drie jaar levert het park met 86 windmolens energie voor 900.000 mensen. Een dergelijk bijzonder en duurzaam initiatief verdient terecht aandacht op de Dag van de Duurzaamheid", aldus wethouder Andries Poppe van de gemeente Noordoostpolder.

Energie voor 900.000 mensen
De elektrische 11-stedentocht vraagt aandacht voor duurzaamheid en roept iedereen op milieubewust te leven. Een bezoek aan het toekomstig windpark laat de grote bijdrage zien aan de levering van de duurzame Neder­landse ener­gie­vo­orzi­e­ning.

Andries Poppe: "Een grote groep agra­riërs en onder­ne­mers uit Noor­doost­pol­der bouwt langs het IJs­sel­meer het meest pro­ductieve wind­park van Neder­land. Het is een bijzon­der, innova­tief en duurzaam ener­gie­pro­ject. Voor nu en toe­komstige generaties. Ik ben er trots op dat we een dergelijk park in onze gemeente mogen hebben".

Lokaal initiatief
Volgens voorzitter Janneke Wijnia-Lemstra van Koepel Windenergie Noordoostpolder toont het windpak aan hoe "de kracht van lokale initiatieven bijdraagt aan landelijke doelstellingen. Dankzij particuliere initiatieven, samenwerking en de overtuiging dat windenergie rendabel kan zijn, zal de overheid de landelijke CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen. Daar mag best wat meer aandacht voor zijn".

Milieubewuste gemeente
De enthousiaste ondersteuning van de gemeente voor het Windpark Noordoostpolder past binnen het streven van het college een duurzame gemeente te zijn. Niet voor niets is Noordoostpolder Millenniumgemeente.

De gemeente ondersteunt daarnaast bedrijven en inwoners bij het nemen van milieubesparende maatregelen, koopt zelf zo duurzaam mogelijk in en biedt medewerkers de cursus Het Nieuwe Rijden aan. Binnenkort krijgt de gemeente een duurzaamheidsplan met tal van extra maatregelen.

11-stedentocht
De 11-stedentocht startte in Leeuwarden en belandde via Drachten in Noordoostpolder. Na het bezoek in Espel vertrok de stoet richting Lelystad. Eindstation was Almere.

De organisatie van de Dag van de Duurzaamheid ligt in handen van Urgenda. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland maakte het mogelijk dat de 11-stedentocht Noordoostpolder aandeed.
Provincie:
Tag(s):