dinsdag, 26. oktober 2010 - 17:14

Winterswijkse formulierenbrigade officieel van start

Winterswijk

Op 27 oktober aanstaande geeft wethouder Ilse Saris het officiële startsein voor de formulierenbrigade.

De formulierenbrigade bestaat uit een groep vrijwilligers die mensen als zij daar behoefte aan hebben helpt bij het invullen van formulieren van met name de Sociale Dienst. De officiële start vindt plaats in het Wijksteunpunt Oost aan de Olmenstraat 37.

De gemeente Winterswijk heeft in 2009 tweetal conferenties gehouden met als thema ‘rondkomen in Winterswijk’. Het was de bedoeling om in gesprek te komen met mensen die rond moeten komen van een minimum inkomen en om te horen welke wensen zij hebben. Een belangrijke uitkomst van deze conferenties is, dat men behoefte heeft aan een formulierenbrigade die vooral behulpzaam is bij het invullen van formulieren die de Sociale Dienst gebruikt. De brigade is gevormd in samenwerking met Humanitas Oostelijke Achterhoek. Vanaf mei dit jaar wordt zitting gehouden op dinsdag middag van 14.00 tot 15.30 uur in het wijksteunpunt Oost.

Bij de brigade werken vier vrijwilligers die door de Sociale Dienst van de nodige kennis worden voorzien om formulieren in te kunnen vullen. Ook bestaat de mogelijkheid dat vrijwilligers via een directe lijn hulp kunnen krijgen van een medewerker van de Sociale Dienst. Ondanks het feit dat de formulierenbrigade al in mei van dit jaar is gestart en al velen de weg hebben gevonden naar de brigade, wil de gemeente toch aandacht schenken aan het bestaan van deze hulpverleners. Door middel van een officiële start wil de gemeente deze dienst nog eens extra onder de aandacht brengen. De gemeente hoopt via de formulierenbrigade zoveel mogelijk mensen hulp te bieden bij het invullen van formulieren van de Sociale Dienst. Op die manier hoopt de gemeente de drempel tot het aanvragen van bijstand en minimaregelingen te verlagen en wellicht mensen ook nog te wijzen op andere voorzieningen die zij kunnen aanvragen.
Provincie:
Tag(s):