dinsdag, 3. augustus 2010 - 18:55 Update: 08-07-2014 1:03

Woningmarkt houdt stand in tweede kwartaal

Diemen

Voor het eerst sinds het 4e kwartaal van 2008 is er weer een positieve prijsontwikkeling waar te nemen. De gemiddelde prijs van een woning is in het tweede kwartaal van 2010 op jaarbasis licht gestegen met +0,2%. Ten opzichte van het vorige kwartaal is er ook een stijging van +0,5% waargenomen.

De gemiddelde woningprijs blijft nagenoeg gelijk met 249.000 euro. De gemiddelde prijs van een eengezinswoning komt uit op 270.000 euro en van een appartement op 190.000 euro.

De gemiddelde woningwaarde heeft haar hoogste punt bereikt in het derde kwartaal van 2008: 261 duizend euro. Ten opzichte van die piek is de gemiddelde woningwaarde met -4,5% gedaald. De grote vraag is of het voorzichtige herstel aanhoudt en in het verdere verloop van dit jaar de prijzen blijven stijgen of dat de woningmarkt in een status qua situatie blijft.

De prijsontwikkeling op provincie niveau laat een positiever beeld zien dan het vorige kwartaal. In het tweede kwartaal van 2010 is in 5 van de 12 provincies (Drenthe, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg) de gemiddelde woningwaarde nog licht gedaald ten opzichte van een jaar geleden. In de andere provincies blijft de gemiddelde woningwaarde nagenoeg gelijk of stijgt deze licht.

In het tweede kwartaal van 2010 is de betaalbaarheid van het wonen nagenoeg gelijk gebleven. In dit kwartaal wordt gemiddeld 24,0% van het netto maandinkomen uitgegeven aan netto woonlasten. Halverwege 2008 betrof dit nog 26,7%. De top 5 van minst betaalbare gemeenten met meer dan 50 duizend inwoners zijn Zeist, Barneveld, Amsterdam, Veenendaal en Katwijk. In de top 5 van gemeenten met meer dan 50 duizend inwoners die het meest betaalbaar zijn, staan Terneuzen, Leeuwarden, Den Helder, Heerlen en Schiedam. In deze gemeenten geeft men in de koopsector verhoudingsgewijs het minst uit aan netto woonlasten.

Het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen blijft stijgen, maar het herstel is voorzichtig. De verkochte nieuwbouwwoningen bevinden zich voornamelijk in het goedkopere prijssegment (tot 250 duizend euro). De gemiddelde prijs van nieuwbouwwoningen is gedaald tot gemiddeld 270 duizend euro in het tweede kwartaal van 2010. Dit is een daling van -0,6% ten opzichte van een jaar geleden.
Categorie:
Tag(s):