zaterdag, 22. mei 2010 - 10:02

Woonbond: huurders achtergesteld in verkiezingsprogramma's

De Nederlandse Woonbond vindt dat de politiek te weinig oog heeft voor de belangen van huurders. Dit blijkt niet alleen uit een vergelijking van de verkiezingsprogramma's, maar nog veel duidelijker uit de doorrekening daarvan door het CPB. Terwijl de koopsector met fluwelen handschoenen wordt behandeld, krijgen huurders zeer forse huurstijgingen.

Woonbonddirecteur Ronald Paping zoekt de verklaring er deels in dat de meeste politici zich moeilijk in de positie van een huurder kunnen inleven.
In 1Vandaag van zaterdag 22 mei vertelt Paping onderzoek te hebben laten doen, waaruit blijkt dat 94 procent van de huurders het onacceptabel vindt als de huursector onevenredig hard wordt getroffen bij de bezuinigingen.

Huurders zijn verreweg het slechtste af bij de VVD. Op basis van het VVD-programma stijgen de huren structureel (tot 2040) met maar liefst 57 procent (boven het door het CPB veronderstelde 'basispad' van inflatie + 1 procent). Ook bij de SGP en D66 zijn huurders niet best af.

Bij de andere partijen zijn de stijgingen beperkter, maar nog altijd veel hoger dan de inflatie: Bij de PVV worden de huren niet structureel verhoogd ten opzichte van het basispad, maar deze partij wil wel een forse corporatieheffing invoeren. Alleen de SP kiest voor continuering van het inflatievolgende huurbeleid. Dit resulteert in een structurele daling met 3 procent ten opzichte van het CPB-basispad.

De teneur bij een aantal partijen is om de hypotheekrenteaftrek heilig te verklaren en de huren fors te verhogen. De neiging om bij bezuinigingen vooral naar de huursector te kijken, wordt volgens de Woonbond in de hand gewerkt doordat politieke partijen in de huidige woningmarkt huiverig zijn om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken.

Sommige partijen (CDA, VVD en PVV) willen niets doen aan de hypotheekrenteaftrek en de andere partijen schuiven de noodzakelijke versobering van de fiscale subsidie voor kopers voor zich uit, maar nemen diezelfde terughoudendheid niet in acht voor huurders. Daarnaast wijst de Woonbond erop dat de politieke weerstand tegen het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek groot is. Blijkbaar veel groter dan die tegen bezuinigingen op de huursector.
Provincie:
Tag(s):