vrijdag, 30. juli 2010 - 10:53

Zeldzame blauwe kiekendief broedt in provincie

Regio

De zeldzame blauwe kiekendief heeft Oost-Groningen ontdekt. Er zijn twee broedsuccessen te melden; nesten met 2 en 4 jongen. Groningen staat inmiddels bekend om zijn verhaal van de grauwe kiekendief in relatie tot goed beheerde faunaranden en de succesvolle aanpak van het Groninger akkervogelbeleid.

Bovendien broeden naast de grauwe kiekendief er in de provincie Groningen ook aanzienlijke aantallen bruine kiekendieven (naar schatting ca. 15% van de Nederlandse populatie die uit 1.200 - 1.400 paar bestaat) en in 2010 kan daar de blauwe kiekendief aan worden toegevoegd.

De blauwe kiekendief broedt in Nederland voornamelijk op de Waddeneilanden. Maar de populatie daar neemt sinds eind jaren negentig schrikbarend af. Van de ooit zo fiere populatie van ca. 160 paartjes resteren nog slechts zo’n dertig.
Provincie:
Tag(s):