woensdag, 13. oktober 2010 - 20:43

Zestien sollicitanten burgemeester Hoogeveen

Hoogeveen

Zestien belangstellenden, twaalf mannen en vier vrouwen, hebben gesolliciteerd op de burgemeestersvacature van de gemeente Hoogeveen. De reactietermijn voor de vacature sloot op vrijdag 8 oktober. De vacature is ontstaan door het overlijden van burgemeester Helmer Koetje op 31 mei van dit jaar. De functie wordt waargenomen door Margreeth de Boer.

In leeftijd variëren de sollicitanten van 37 tot 60 jaar. Acht zijn lid van de PvdA, zes van het CDA, één van de VVD en één van GroenLinks. Van de sollicitanten komen 14 uit het openbaar bestuur. Eén komt uit het bedrijfsleven en één uit een maatschappelijke organisatie.

De commissaris van de Koningin, Jacques Tichelaar, voert binnenkort gesprekken met de kandidaten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Hoogeveen is samengesteld. Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Als de raad in de vergadering van 9 december 2010 de voordracht overneemt, wordt de naam van de eerste kandidaat op de voordracht openbaar gemaakt. Op 15 december 2010 gaat de voordracht samen met het advies van de commissaris van de Koningin naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de Kroon tot benoeming zal overgaan.
Provincie:
Tag(s):