vrijdag, 17. december 2010 - 16:44

Zeven leden 'Hofstadgroep' veroordeeld tot gevangenisstraf

Amsterdam

Het gerechtshof Amsterdam heeft vrijdag zeven leden, van wat de Hofstadgroep is gaan heten, veroordeeld wegens deelneming aan een (terroristische) criminele organisatie.

De zeven verdachten waren eerder veroordeeld door de rechtbank Rotterdam, maar in hoger beroep vrijgesproken door het gerechtshof Den Haag. In cassatie oordeelde de Hoge Raad dat het gerechtshof Den Haag een onjuiste betekenis had toegekend aan de juridische term ‘organisatie’ en ook aan het juridische begrip ‘aanzetten tot haat en geweld’. De Hoge Raad had daarom de beslissingen van het gerechtshof Den Haag vernietigd en de zaken verwezen naar het gerechtshof Amsterdam om ze opnieuw te berechten.

Organisatie
Het gerechtshof Amsterdam is van oordeel dat de verdachten wel degelijk hebben deelgenomen aan een samenwerkingsverband van voldoende structuur en duurzaamheid om te kunnen spreken van een organisatie. Voorts stelt het hof vast dat die organisatie gericht was op opruiing, aanzetten tot haat en geweld, en bedreiging, onder meer met een terroristisch misdrijf.

Gevangenisstraf
Aan vijf van de zeven verdachten legt het hof een gevangenisstraf op van 15 maanden. Bij de andere twee verdachten wegen feiten die al waren bewezen verklaard door het hof Den Haag zwaar mee. Bij één verdachte, die wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 38 maanden, betreft dit het voorhanden hebben van vier handgranaten.

Jason W.
De andere verdachte, Jason W., had deze handgranaten samen met hem voorhanden, maar heeft ook één van die handgranaten gegooid naar leden van het arrestatieteam, dat hem wilde aanhouden. Hij heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan poging tot moord. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar. Eerder had de rechtbank hem tot 15 jaar veroordeeld.

Lagere straf
Deze verdachte heeft in oktober van dit jaar in een zo genoemd herzieningsdocument in de Volkskrant uiteengezet dat hij zich heeft afgewend van het radicaal fundamentalistische gedachtegoed en moslims opgeroepen om de moderne wereld met al haar verworvenheden, waaronder de democratische rechtsstaat, te accepteren.

Ter zitting van het hof heeft hij deze oproep herhaald. Het hof ziet daarin geen aanleiding hem een lagere straf op te leggen dan de 17 jaar die was geëist. Wel ziet het hof aanleiding een lagere straf op te leggen wegens zijn jeugdige leeftijd; hij was destijds 19 jaar oud.
Provincie:
Tag(s):