dinsdag, 30. november 2010 - 20:54

Ziekenhuizen Oost-Groningen maken samen plan van aanpak

Stadskanaal

De Ommelander Ziekenhuis Groep en het Refaja Ziekenhuis Stadskanaal gaan samen aan de slag met een plan van aanpak voor de toekomst. In dit plan geven de ziekenhuizen aan hoe zij aan de toekomstige zorgvraag tegemoet denken te komen.

Dit is noodzakelijk, omdat de zorgvraag in deze regio door vergrijzing en bevolkingskrimp verandert, zowel in omvang als wat betreft de aard van de zorg. De ziekenhuizen willen ervoor zorgen dat de inwoners ook in de toekomst toegang houden tot kwalitatief goede zorg. Het plan van aanpak maken zij op basis van het onderzoeksrapport Zorglandschap Oost-Groningen en Noord-Oost Drenthe, Ontwikkelingen in de zorgvraag en het speelveld tot 2035. Het streven is om het plan maart 2011 klaar te hebben.
Provincie:
Tag(s):