dinsdag, 23. februari 2010 - 19:40

Zoogdieren in Gelderland op de kaart

Provincie

Het project Zoogdieratlas.nl gaat nu ook in Gelderland van start. Alle in het wild levende zoogdieren worden in kaart gebracht en op internet gezet.

Van egel tot eekhoorn, van boommarter tot bever en van das tot wild zwijn. Inwoners van Gelderland kunnen de zoogdieratlas tot een succes maken door ogen en oren open te houden en waarnemingen van zoogdieren door te geven op www. zoogdieratlas.nl.

De zoogdieratlas van Gelderland is een samenwerking van Provincie Gelderland, Het Geldersch Landschap, Stichting Landschapbeheer Gelderland, Vleermuiswerkgroep Gelderland, Stichting Staring Advies en initiatiefnemer de Zoogdiervereniging.

Door alle waarnemingen van de Gelderse zoogdieren in kaart te brengen komt er een goed beeld van hun verspreiding. Dan wordt ook duidelijk of bepaalde soorten hun gebied hebben kunnen uitbreiden of juist zien krimpen. Met veel interesse wordt natuurlijk gekeken naar bijzondere soorten als boommarters, bevers, de diverse soorten vleermuizen, dassen en wilde zwijnen.

Maar de initiatiefnemers zijn ook geïnteresseerd in meer algemene soorten als konijn, haas, ree, vos en egel. Hoe gaat het hiermee en waar worden ze gezien? In natuurgebieden, op het platteland of zelfs aan de randen van de stad? Zitten ze overal of slechts in delen van het land en van de provincie?

Iedereen die mee wil helpen, kan op de site www.zoogdieratlas.nl <http://www.zoogdieratlas.nl/> kijken waar een dier al waargenomen is en waar nog niet. Waar dus de ‘witte vlekken’ zitten, misschien wel in uw eigen omgeving. De bezoeker kan zijn eigen waarnemingen uit het veld doorgeven. Zo wordt ‘online’ gewerkt aan een steeds beter beeld van de zoogdieren in Gelderland. De site bevat ook achtergrondinformatie over de zoogdieren. Dat is handig, want hoe onderscheidt u een bunzing, boommarter, hermelijn en wezel? En welke vleermuissoorten zijn er allemaal?

De zoogdieratlas van Gelderland is onderdeel van een landelijk project Zoogdieratlas.nl van de Zoogdiervereniging. De Zoogdiervereniging verzamelt gegevens over alle in het wild levende zoogdieren in Nederland en zet zich in voor de bescherming van deze dieren.
Provincie:
Tag(s):