woensdag, 22. december 2010 - 15:02

Zoutloketten in werking gesteld

Hilversum

In overleg met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) heeft de minister van Infrastructuur en Milieu woensdag besloten zoutloketten in werking te stellen.

Door deze maatregel kan het schaarse strooizout beter onder de wegbeheerders worden herverdeeld. De minister, IPO, VNG en UvW hebben afgesproken dat het zout van de loketten uitsluitend is bedoeld voor het begaanbaar houden van het hoofdwegennet, de belangrijkste provinciale en gemeentelijke wegen, belangrijkste OV routes en calamiteitenroutes.

Samen roepen zij wegbeheerders dringend op om het schaarse zout waar mogelijk te gebruiken voor de aanmaak van pekelwater. Daardoor kan er vijf keer zo vaak worden gestrooid dan met alleen zout.

Door het aanhoudende winterweer en de noodzaak om te blijven strooien, blijven de zoutvoorraden bij een groot aantal wegbeheerders beperkt. Met het in werking stellen van de zoutloketten hoopt de minister de ergste nood te lenigen.

Rijkswaterstaat is met IPO, VNG en UvW in gesprek over het gezamenlijk inkopen van extra zout in het buitenland. De andere wegbeheerders kunnen zich hierbij aansluiten.

De coördinatie van de zoutloketten is in handen van Rijkswaterstaat.

Hilversum zonder zout
Hilversum heeft problemen bij het bestrijden van de gladheid omdat de zoutvoorraad op dit moment niet wordt aangevuld. Hilversum meldde dinsdag als eerste gemeente zonder zout te zitten.

'Zestig procent van het zout dat Hilversum voor de gladheidsbestrijding heeft gereserveerd kan op dit moment niet geleverd worden. Overigens kampen (vrijwel) alle gemeenten, de provincies en het rijk met onvoldoende zoutleveranties', meldt de gemeente.

Borstelen
'Wel doet Hilversum er alles aan om de wegen en fietspaden op andere manieren begaanbaar te maken. Er wordt maximaal geborsteld en geveegd om zoveel mogelijk sneeuw te verwijderen. Het hele weekend is met 16 ploegen gewerkt en op de meest cruciale plaatsen is het laatste zout gestrooid. Dat zijn vooral de hellende wegvakken. Daarnaast wordt nu op cruciale plaatsen met zand gestrooid. Het zand moet ervoor zorgen dat de sneeuwondergrond voldoende stroef wordt. Vanaf dinsdag worden fietspaden met een zout-wateroplossing besproeid', aldus de gemeente.
Provincie:
Tag(s):