dinsdag, 21. december 2010 - 19:19

Zuid-Limburgse gemeenten passen strooibeleid aan

Door het aanhoudende winterweer en de intensieve gladheidsbestrijding in de afgelopen weken gaan de gemeente Kerkrade, Heerlen, Landgraaf en Brunssum hun strooibeleid aanpassen. Door het extreme winterweer is de voorraad strooizout bij de leveranciers inmiddels zeer schaars geworden.

De vraag naar strooizout is momenteel vele malen groter dan het aanbod en dat betekent een beperkte en gelimiteerde aanvoer van strooizout voor de gemeenten. Deze beperkte aanvoer is te weinig om het bestaande strooibeleid naar behoren uit te voeren.
Aangezien er de komende dagen weer sneeuwval en nachtvorst voorspeld wordt, is het onbekend hoe lang de huidige voorraad strooizout toereikend is.

Om deze redenen hebben de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum in overleg met RD4 besloten om met de huidige voorraad strooizout selectief om te gaan en een aangepast strooibeleid in te voeren.

Dit houdt in:
- Bij sneeuwval zal alleen de sneeuw worden weggeschoven, zonder gebruik van strooizout. Steile hellingen worden, mits onderdeel van de strooiroute, wel gestrooid.
- Als de sneeuwval stopt, zullen de hoofdwegen weer gestrooid worden, zolang de voorraad strooizout strekt.
- Fietspaden zullen niet geschoven of gestrooid worden.
Provincie:
Tag(s):