donderdag, 20. mei 2010 - 13:35

Zuidhorn schuift investeringen op de lange baan

Zuidhorn

Het college van Zuidhorn heeft besloten geplande investeringen voor 2010, waarvoor het nog geen verplichtingen is aangegaan, voorlopig op te schorten. Het college wil deze betrekken bij het heroverwegen van alle uitgaven en beleidswensen voor de begroting van 2011.

Het college is ook terughoudend bij het doen van andere uitgaven op basis van de begroting 2010. De financiële positie van de gemeente maakt deze handelswijze noodzakelijk. Tegenvallers zijn de uitgaven voor het basisonderwijs en de aangekondigde bezuinigingen van het Gemeentefonds, waardoor de inkomsten van de gemeente lager uitvallen. De eerste financiële tussenstand van de gemeente over 2010 laat een tekort zien van bijna € 400.000. Voor 2011 voorziet het college naar de huidige inzichten een tekort van € 800.000. Dit tekort loopt voor 2012 en volgende jaren mogelijk op tot € 2 miljoen.
Provincie:
Tag(s):