donderdag, 19. mei 2011 - 20:06

113Online en ProRail willen zelfmoord op het spoor voorkomen

Utrecht

113Online, het Nederlandse platform voor suïcidepreventie, start met spoorbeheerder ProRail de samenwerking om zelfmoord op het spoor te voorkomen.

Op een tiental risicovolle plaatsen in het land plaatst ProRail borden om mensen met suïcidale gedachten te attenderen op de mogelijkheid om direct en anoniem te bellen met de crisislijn van 113Online.

De borden dragen de boodschap "ik luister" en verwijzen naar de crisislijn 0900-1130113. Bellers naar deze lijn worden opgevangen door geselecteerde en getrainde vrijwilligers, die direct kunnen doorschakelen naar de professionele hulpverleners van 113Online. Door mensen met gedachten aan zelfmoord op dit hulpaanbod te attenderen, willen 113Online en ProRail het suïcidecijfer in Nederland en op het spoor verlagen.

Per jaar komen gemiddeld 185 mensen om het leven door zelfdoding op het spoor.
Provincie:
Tag(s):