donderdag, 17. november 2011 - 21:18

12 jaar gevangenisstraf voor doden baby's

Nij Beets

In hoger beroep heeft het OM een gevangenisstraf van 12 jaar geëist tegen een inmiddels 27-jarige verdachte voor het plegen van één keer kinderdoodslag en drie keer kindermoord.

De verdachte zou haar kinderen tussen juni 2003 en juni 2009 door verstikking om het leven hebben gebracht. De vrouw beviel in haar slaapkamer in haar ouderlijk huis te Nij Beets, zonder dat haar omgeving iets in de gaten had. De lijkjes bewaarde ze in koffers op de zolder.

Volgens het OM was bij het eerste kind sprake van kinderdoodslag. De verdachte werd overvallen door de zwangerschap. Uit angst voor ontdekking heeft ze haar pasgeboren baby kort na de bevalling gedood. Bij de volgende drie bevallingen was echter sprake van kindermoord. "Verdachte heeft telkens in het geheel geen voorbereidingen getroffen voor de eerste levensdagen of -weken van het kind, terwijl ze anderzijds wél voorbereidingen voor de geboorte zelf had getroffen. Verdachte had dus al vóór de laatste drie bevallingen het besluit genomen om haar pasgeboren kind te doden," aldus de advocaat-generaal (OM) ter zitting.

Een gevangenisstraf van 12 jaar doet volgens het OM recht aan de ernst van de gepleegde feiten. "De verdachte heeft in een periode van zes jaar vier maal een einde gemaakt aan het leven van een eigen kind, dat volgroeid en ogenschijnlijk gezond ter wereld was gekomen. Deze bijzonder ernstige misdrijven moeten worden vergolden. Bovendien moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat deze verdachte opnieuw dergelijke strafbare feiten zal plegen." Volgens de wet is 12 jaar de maximale straf die in deze zaak door het Hof kan worden opgelegd.

Het OM acht de verdachte volledig toerekeningsvatbaar. Omdat de vrouw weigerde mee te werken aan een uitgebreid psychisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum, kan niet worden nagegaan of zij een stoornis heeft.

De Rechtbank Leeuwarden veroordeelde de verdachte op 3 mei 2011 tot 12 jaar gevangenisstraf, conform de eis van de officier van justitie. De verdachte stelde hoger beroep in tegen de beslissing van de rechtbank.

Uitspraak (naar verwachting) op donderdag 1 december 2011.
Provincie:
Tag(s):