vrijdag, 16. december 2011 - 18:20

1500 euro voor aannemen jongere

Werkgevers in Friesland die op zoek zijn naar personeel, krijgen vanuit het Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid een extra stimulans om vooral jongeren een kans te geven op de arbeidsmarkt.

Door de huidige economische situatie hebben met name jongeren moeite een plekje op de arbeidsmarkt te veroveren. Gebrek aan ervaring is vaak de reden van afwijzing. Om ervoor te zorgen dat jongeren niet aan de kant blijven staan en de nodige werkervaring opdoen om door te stromen op de arbeidsmarkt, komt het Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid in Friesland met een stimuleringsregeling.

Bedrijven die een jong-volwassene in de leeftijd van 18 tot 27 jaar aannemen, krijgen vanaf 1 december tot 2 mei 2012 een (jongeren)voucher ter waarde van 1500 euro.

Het Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid is door de overheid in 2009 als één van de crisismaatregelen in het leven geroepen om een stijging van de jeugdwerkloosheid te voorkomen. Hoofdpunten uit het Actieplan zijn jongeren langer op school te houden, intensiever te begeleiden naar bestaande banen en meer leerwerkplaatsen en stages voor jongeren te creëren. De uitvoering wordt op regionaal niveau gedaan door de gemeenten in samenwerking met UWV. Het project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.
Provincie:
Tag(s):