woensdag, 30. maart 2011 - 9:18 Update: 08-07-2014 0:59

18 duizend slachtoffers door sneeuw en gladheid

Den Haag

In de sneeuwperiodes tijdens de laatste winter, van 28 november tot en met 31 december 2010, zijn 18 duizend mensen op een Spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis behandeld nadat zij lopend of met fiets en bromfiets waren uitgegleden.

Van deze slachtoffers is 14% in het ziekenhuis opgenomen. Er zijn in deze periode geen mensen overleden vanwege uitglijden door gladheid.
De 2 dagen dat ziekenhuizen de meeste slachtoffers hebben behandeld, waarbij ongeveer 1.000 mensen de SEH bezochten, zijn 6 en 18 december geweest. Dat maakte woensdag de Stichting Consument en Veiligheid bekend.

Kosten: 86 miljoen euro
De gezamenlijke directe medische kosten van de behandelingen van slachtoffers bedragen naar schatting 50 miljoen euro. De kosten van arbeidsverzuim zijn geraamd op 36 miljoen euro.

Merendeel lopend uitgegleden
Lopend zijn de meeste slachtoffers (86%) uitgegleden.
Eén op de zes slachtoffers (2.600) is met de fiets of bromfiets onderuit gegaan. Van de ongevallen vond 70% plaats op de openbare weg, waarvan het merendeel op stoep en trottoir. Van 14% van de slachtoffers is bekend dat zij zijn uitgegleden rond het eigen huis of in de tuin.

Botbreuken
Bijna de helft van de slachtoffers was 55 jaar of ouder en één op de acht (12%) ouder dan 75 jaar. Van alle slachtoffers heeft meer dan 60% een fractuur opgelopen, waarvan een kwart aan de pols.

Preventie
In vergelijking met de vorige winterperiode (2009- begin 2010) lijkt het er op dat mensen op de fiets en bromfiets voorzichtiger zijn geworden en dat het sneeuw- en ijsvrij houden van doorgaande rijwegen en fietspaden door gemeenten en provincies meer aandacht heeft gekregen.
Het percentage mensen dat met de fiets of bromfiets is uitgegleden, is althans gedaald van 25% in de vorige naar 14% tijdens de laatste winterperiode.

Er zal komende jaren meer aandacht voor preventie van gladheid moeten zijn gericht op stoepen en trottoirs, omdat de meeste mensen net als in vorige vorstperioden toch lopend uitglijden.
Categorie:
Tag(s):