donderdag, 12. mei 2011 - 14:23 Update: 08-07-2014 0:58

'2010 jaar van crisis en voorzichtig financieel herstel'

Den Haag

De wereldwijde financiële en economische crisis heeft in 2010 – net als in 2009 – een zware wissel getrokken op de Nederlandse overheidsfinanciën. Dat blijkt uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR 2010).

Toch bevat het jaarverslag ook een positief signaal: het economisch herstel lijkt te zijn begonnen. Voor het Nederlandse huishoudboekje blijft de noodzaak tot bezuinigen echter onverminderd groot.

Minister van Financiën Jan Kees de Jager : “Hoewel we nog niet terug zijn op het niveau van voor de crisis, tonen de cijfers aan dat we de goede weg zijn ingeslagen. Economisch gaat het iets beter, maar de overheidsfinanciën zijn nog lang niet op orde. Om de crisis definitief achter ons te laten, is het uitvoeren van de maatregelen uit het regeerakkoord – de 18 miljard aan besparingen – bittere noodzaak. Door nu in te grijpen schuiven we de rekening niet door naar toekomstige generaties.”

Met een begrotingstekort van € 32 miljard, een negatief EMU-saldo van 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp), bescheiden economische groei (1,8 procent) en forse ingrepen gaat 2010 de boeken in als een zeer turbulent jaar. Wel zijn de resultaten iets minder slecht dan de verwachtingen uit de Miljoenennota 2010. Daarmee levert het jaarverslag het bewijs dat Nederland na de zware klap van de crisis aan het begin staat van de weg omhoog.
Categorie:
Tag(s):