woensdag, 20. juli 2011 - 20:49

225.000 voor woningbouw Hoogeveen

Hoogeveen

De provincie Drenthe stelt vanuit de stimuleringsmaatregel Drentse woningmarkt 225.000 euro beschikbaar voor de bouw van 43 woningen in Hoogeveen. De projecten moeten leiden tot doorstroming op de woningmarkt, stimuleren van de werkgelegenheid en ondersteunen van ontwikkelingen in de woningbouw, die zonder extra inspanning niet
van de grond komen.

De gemeente Hoogeveen heeft twee aanvragen ingediend voor de bouw van zowel huur- als koopwoningen in bestaand stedelijk gebied. Bij het project Van Echtenstraat (100.000 euro) gaat het om 22 huurappartementen in het centrum van Hoogeveen, bij het project Baarlelaan (125.000 euro) om 21 koopwoningen nabij het stadscentrum.

Gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling Rein Munniksma (PvdA) verwacht dat de herontwikkeling van beide locaties een kwaliteitsslag betekent voor het stadscentrum van Hoogeveen: “Er wordt goed gestuurd op
ecologische en economische duurzaamheid en op goede stedenbouwkundige inpassing. Ook aspecten als milieuvriendelijke wateropvang en balans tussen groen en bebouwing wordt
meegenomen. Ik zie hiermee een welkome aanvulling ontstaan voor het stadscentrum”.

Munniksma vindt het van belang om de woningbouwmarkt ook komende periode te blijven ondersteunen. De focus zal echter meer komen te liggen op projecten die aansluiten bij thema’s uit het collegeprogramma, zoals demografische ontwikkeling, herstructurering en duurzaamheid.
Met de stimuleringsmaatregel Drentse woningmarkt wil de provincie woningbouwprojecten stimuleren die door de economische recessie getroffen zijn. Voor projectondersteuning is tot en met 2011 4,5 miljoen euro beschikbaar. In 2010 is bijna 2,5 miljoen euro toegekend. Voor 2011
is circa 2 miljoen euro beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):