dinsdag, 5. juli 2011 - 20:56

2,7 miljoen subsidie voor betere verkeersdoorstroming centrum Almere

Almere

Het College van BenW verzoekt de gemeenteraad van Almere 2,7 miljoen euro subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) besteedbaar te maken voor zes projecten, die de doorstroming van het verkeer in het stadscentrum verder verbeteren.

De realisatie van een aantal van deze projecten is al gestart, de rest gaat later dit jaar of volgend jaar van start.

Verhoging busbaanbrug
De busbaan die het centrum van Almere verbindt met de oostzijde van de stad, wordt op dit moment getransformeerd tot een busbaanbrug. De ongelijkvloerse kruising zorgt voor een verbeterde doorstroming voor zowel openbaar vervoer, fietsers als automobilisten.

In mei is gestart met de realisatie en eind van dit jaar zal de verhoogde busbaan helemaal in gebruik zijn. In dit verband heeft de provincie Flevoland in 2008 al een subsidie toegekend aan Almere van 3 miljoen euro uit het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA).

Ontsluiting Krakeling
Aan de zuidkant van de Krakeling komen verkeerslichten voor voetgangers en fietsers. Hierdoor ontstaat een betere doorstroming voor auto’s op de Krakeling en voor auto’s uit de parkeergarages. Ook zal de verkeersveiligheid toenemen omdat auto’s en fietsers/voetgangers apart groen licht krijgen. De nieuwe verkeerslichten worden na de zomer geplaatst.

Kruising Landdrostdreef / Rooseveltweg
Door de nieuwe parkeergarage onder het WTC-gebouw moet het kruispunt Landdrostdreef / Rooseveltweg gereconstrueerd worden om het verkeer van en naar de nieuwe parkeergarage en het verkeer richting de achterliggende woonwijk goed te laten doorstromen.

De parkeergarage heeft 1.000 parkeerplaatsen en hij is voor een deel openbaar toegankelijk. De realisatie start in maart 2012 en is gereed voor de zomer van 2012.

Fietsbrug Filmwijk
Voor de aanleg van de verhoogde busbaan moest de bestaande fiets- en busbaanbrug (Judy Garlandbrug) worden gesloopt. Daarom komt er een nieuwe fietsbrug tussen het stadscentrum en Filmwijk. De realisatie start begin 2012. In het voorjaar van 2012 is de fietsbrug gereed.

Optimalisering parkeerverwijssysteem
Door uitbreiding van de route- en de parkeerinformatie voor automobilisten wordt een betere verdeling van het verkeer over het verkeersnetwerk rondom het centrum gerealiseerd en kan de filevorming worden verminderd. Daarvoor komen er volgend jaar op zes plekken nieuwe informatiepanelen.

Watertaxi tussen A6 en Esplanade
Er zijn plannen voor faciliteiten voor een verbinding over het Weerwater tussen de A6 en de Noordoever van het Weerwater. Daarvoor zijn aanlegsteigers, parkeerplaatsen en informatievoorziening voor gebruikers van de watertaxi nodig.

Voordat in 2012 in dit project wordt geïnvesteerd, gaat de gemeente eerst op zoek naar een exploitant. De exploitatiekosten van de watertaxi vallen buiten de subsidie.

FRO
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is bedoeld voor versterking van de economische ontwikkeling. 'Brussel' verstrekt deze subsidie voor projecten, waarbij direct of indirect de economie wordt gestimuleerd.

Almere ontvangt EFRO-subsidie voor Almere Centrum, omdat 'Brussel' van mening is dat door investeringen in de fysieke infrastructuur het Stadscentrum stimuleert bij de economische versterking. Want verbetering van infrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde om de stedelijke economie meer vaart te geven.
Provincie:
Tag(s):