donderdag, 10. november 2011 - 18:38

415 Miljoen euro voor droge voeten Limburg

Limburg houdt ook vanaf 2020 droge voeten bij hoogwater in de Maas.

Over de maatregelen die hiervoor nodig zijn, hebben staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu), Gedeputeerde Van der Broeck (Limburg) en de beide Limburgse waterschappen donderdag overeenstemming bereikt.

Het gaat om de voortgang van het Grensmaasproject, de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en om integrale bescherming tegen hoogwater in de Maas. Met het maatregelenpakket investeren Rijk, provincie en waterschappen samen in totaal bijna €415 miljoen in Limburg voor de waterveiligheid en een versterking van de kwaliteit van de leefomgeving.

Tijdens de hoogwaterperioden van 1993 en 1995 stond Limburg voor bijna 10% blank. Om herhaling te voorkomen werden al keringen aangelegd, maar die zijn voor een deel nog niet afgerond. De uitvoering van de resterende maatregelen stagneerde als gevolg van nieuwe inzichten over de hoogwaterafvoer van de Maas.

De 4 betrokken partijen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Limburg, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap Peel en Maasvallei) hebben met deze integrale Maasafspraken een stevige basis gelegd voor het daadwerkelijk realiseren van de noodzakelijke hoogwaterveiligheidsmaatregelen. Uiteindelijk zal Limburg een veiliger Maasvallei kennen, dankzij rivierverruiming dan wel dijkaanleg.
Provincie:
Tag(s):