maandag, 10. januari 2011 - 14:38

42 Locaties Rotterdam/Rijmond ernstig vervuild

Rotterdam

In Rotterdam is op dertien plaatsen de bodem ernstig verontreinigd. Dat blijkt uit onderzoek door Milieudienst Rijnmond. Op sommige plaatsen moet er snel wat gebeuren omdat de gezondheid in het geding is.

Ook op andere plaatsen in Rotterdam/Rijmond blijkt de grond zo vervuild dat de verontreinigingen een risico vormt.

Inmiddels is er een lijst waarbij sinds 2004 tienduizenden verdachte locaties zijn gescreend. 42 van de locaties zijn inmiddels aangemerkt als spoedeisend, maar hoeven niet acuut een risico voor de volksgezondheid te zijn. In een aantal gevallen merken mensen niets van de verontreiniging, bijvoorbeeld omdat bestrating contact met de vervuiling onmogelijk maakt.

Om risico’s op de lange termijn tegen te gaan, is het echter wel belangrijk dat de bodem wordt gesaneerd. Op veel locaties is daar al een begin mee gemaakt, aldus de provincie.

Landelijke aanpak

Publicatie van de lijst maakt deel uit van landelijke afspraken over de aanpak van bodemverontreiniging. In het Bodemconvenant hebben de samenwerkende overheden afgesproken dat in 2015 alle spoedeisende locaties in Nederland zijn aangepakt. Overigens is in de afgelopen decennia al op duizenden locaties in Zuid-Holland door particulieren of overheden gesaneerd.

Verantwoordelijkheid provincie

De landelijke bodemsaneringsoperatie wordt aangestuurd door de provincies en door een aantal grote gemeenten. In Zuid-Holland zijn vijf gemeenten zelf verantwoordelijk voor hun spoedlocaties: Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam. Die gemeenten stellen hun eigen lijst op. De locaties daar staan dus niet op de lijst van de provincie.
Buiten de genoemde gemeenten zorgt de provincie ervoor dat de spoedlocaties worden gesaneerd. Per geval beoordeelt de provincie welke maatregelen nodig zijn en wie deze moet uitvoeren. Volgens de Wet bodembescherming (Wbb) is in de meeste gevallen de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke sanering.
Provincie:
Tag(s):