vrijdag, 24. juni 2011 - 13:32

47.000 legkippen geruimd bedrijf vogelgriep Flevoland

Creil

In Creil is bij een pluimveebedrijf met 47.000 legkippen met buitenuitloop vogelgriep vastgesteld. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) gaat alle legkippen in het bedrijf ruimen.

Update 16.00 uur
Het type vogelgriep op het pluimveebedrijf in Creil is een milde (laagpathogene) variant (H7N7). Omdat een laagpathogene variant van vogelgriep kan muteren in een hoogpathogene (zeer besmettelijke) variant, worden alle 47.000 kippen op het bedrijf geruimd.

Er liggen 5 bedrijven in het gebied van 3 kilometer rond het bedrijf in Creil. Deze 5 bedrijven worden gecontroleerd op de aanwezigheid van vogelgriep. Daarnaast geldt voor deze bedrijven een afschermplicht. Dat betekent dat alle pluimvee op die bedrijven binnen gehouden moet worden.

Deze verplichting geldt alleen voor de commerciële pluimveehouders. Binnen het 3-kilometer gebied geldt ook een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Hoe lang de maatregelen in het gebied blijven gelden is afhankelijk van de controles die nu worden uitgevoerd op de 5 bedrijven. Als er bij deze 5 bedrijven geen vogelgriep wordt aangetroffen kan het beperkingsgebied over drie weken weer opgeheven worden.

Eerdere berichtgeving
Omdat een laagpathogene H7 variant kan muteren tot een hoogpathogene zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke variant, moet het bedrijf zowel bij een laag- als een hoogpathogene variant worden geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).

Maatregelen
Vanaf vrijdag 24 juni 2011 13:00 uur geldt er in een zone van 3 kilometer rond het bedrijf in Creil een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen het gebied liggen drie andere pluimveebedrijven. De dieren op deze bedrijven zullen de komende dagen worden gecontroleerd op vogelgriep.

De komende periode geldt voor die bedrijven ook een afschermplicht. Dat betekent dat alle pluimvee op die bedrijven binnen gehouden moet worden. Deze verplichting geldt alleen voor de commerciële pluimveehouders.
Provincie:
Tag(s):