dinsdag, 7. juni 2011 - 9:29

Aa en Hunze voor windenergie

Gieten

De meerderheid van het college van de gemeente Aa en Hunze is voorstander van windenergie. Windenergie is een belangrijke duurzame vorm van energie die substantieel het verbruik van fossiele brandstoffen vermindert. Het college is van oordeel dat de gemeente Aa en Hunze op dit gebied een eigen verantwoordelijkheid heeft. Ook ziet het college de economische mogelijkheden voor lokale ondernemers.

Omdat de formele besluitvorming over de plaatsing van windmolens ligt bij de provincie of het Rijk, zal het college van Aa en Hunze de inzet richten op het uitoefenen van invloed op de lopende besluitvormingsprocessen. Die invloed zal worden aangewend om richting te geven aan de precieze locaties waar de windmolens moeten komen en aan het zoveel mogelijk beperken van de overlast voor omwonenden. Bovendien wil het college bewerkstelligen dat de opbrengsten van de verkoop van windenergie ook direct terugvloeien naar het gebied.

De provincie en het Rijk hebben de Veenkoloniën aangewezen als zoekgebied voor windenergie. Een deel van dit gebied ligt in de gemeente Aa en Hunze. Het gaat hierbij om een gebied in een rechte lijn tussen Spijkerboor en de N33 bij Eexterveenschekanaal en het gebied tussen Gieterveen en Gasselternijveen.
Provincie:
Tag(s):