dinsdag, 15. februari 2011 - 10:19

Aanbesteding ‘hulp bij het huishouden’ succesvol

Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. hebben de aanbesteding ‘hulp bij het huishouden’ gezamenlijk uitgevoerd. Inwoners van deze gemeenten die hulp bij het huishouden nodig hebben, kunnen dat via de gemeente regelen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Elke gemeente sluit hiervoor contracten af met aanbieders van hulp bij het huishouden. Per 1 april 2011 loopt het huidige contract met de aanbieders af. Daarom is er een nieuwe Europese aanbesteding gedaan met een zeer positieve uitkomst.

Voor de komende twee jaar is de levering van hulp bij het huishouden voldoende gegarandeerd door een ruime inschrijving van aanbieders en de zeer acceptabele prijzen. Bij de beoordeling van de offertes van aanbieders van hulp bij het huishouden heeft kwaliteit zwaarder meegeteld dan prijs.
De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. gaan overeenkomsten aan met Thuiszorg Het Friese Land, Zorgkompas, Zorggroep Noorderbreedte, Stichting Zorgcombinatie Interzorg, De Friese Wouden Huishoudelijke hulp, Thuiszorg Service Nederland, Axxicom Thuishulp en Tzorg.

De gemeente Ameland sluit overeenkomsten met Thuiszorg Het Friese Land, Zorgkompas, Thuiszorg Service Nederland en Axxicom Thuishulp. De gemeenten gaan bij het afsluiten van de nieuwe contracten nog meer letten op de kwaliteit van de uit te voeren hulp, de levertijden, de keuzevrijheid voor de klant en de klanttevredenheid.

Er wordt per gemeente een zogenoemde Wmo-catalogus gemaakt met daarin informatie over de beschikbare aanbieders. Mensen die recht hebben op hulp bij het huishouden zijn vrij in het kiezen van een aanbieder en kunnen daarvoor de Wmo-catalogus gebruiken. Ze krijgen desgewenst ook hulp bij het kiezen. De rangschikking bepaalt ook welke partijen worden aanbevolen aan cliënten als deze zelf geen keuze in leverancier willen of kunnen maken. De rangschikking kan overigens tussentijds worden aangepast, bijvoorbeeld naar aanleiding van uitkomsten van metingen op levertijden of klanttevredenheidsonderzoek.

Binnenkort worden alle cliënten die hulp ontvangen door de gemeente per brief geïnformeerd over de nieuwe contracten en welke keuzes zij daarin kunnen maken.
Provincie:
Tag(s):