woensdag, 16. maart 2011 - 8:52 Update: 08-07-2014 0:59

Aandeel buitenlandse investeringsprojecten uit Azië groeit

De focus van de Nederlandse overheid op het aantrekken van investeringen uit de Aziatische markten betaalt zich uit. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) over 2010 die staatssecretaris Bleker (Buitenlandse Handel) op 16 maart 2011 heeft gepresenteerd.

Ruim de helft (55 procent) van de 155 projecten die de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in 2010 heeft ondersteund, is afkomstig uit deze regio. Tien jaar geleden bedroeg het aandeel 28 procent.

Na Azië komen de meeste projecten uit Noord-Amerika (32 procent).
De overige investeringen zijn afkomstig uit Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Ruim een kwart (27 procent) van het aantal projecten komt uit de Verenigde Staten, gevolgd door Zuid-Korea en China.

Behoud van banen
In het jaar 2010 werden banen gewonnen én behouden voor de Nederlandse economie. De totale waarde van de 155 investeringsprojecten waar de NFIA bij betrokken was, bedroeg 956 miljoen euro. Deze projecten zorgen voor 3021 nieuwe banen. Bij tien projecten die de NFIA in 2010 ondersteunde, was de inzet gericht op behoud van werkgelegenheid Hiermee resulteerden de inspanningen van NFIA in 2010 tot in totaal 3793 arbeidsplaatsen.

Internationale aansluiting
“Een open economie biedt Nederland voordelen. Internationale handel en buitenlandse investeringen zijn een belangrijke pilaar onder de Nederlandse welvaart,” aldus Bleker. In Nederland zijn op dit moment bijna 6000 buitenlandse bedrijven actief. Zij zorgen voor 782.000 banen en 30 procent van alle investeringen in R&D.

Buitenlandse investeerders zorgen volgens de staatssecretaris ook voor aansluiting met de internationale netwerken van kennis en bedrijvigheid. “Zij werken steeds meer samen met buitenlandse universiteiten en collega-bedrijven. Dat levert mogelijkheden voor technologische samenwerking, zorgt voor afzetmogelijkheden voor Nederlandse producten en versterkt dus onze exportpositie.”

Hoofdkantoren
Samen met ondernemers en onderzoekers gaat het kabinet negen topgebieden van de Nederlandse economie gericht versterken. Onderdeel daarvan is het aantrekken van nieuwe internationale hoofdkantoren, omdat deze vaak leiden tot vervolginvesteringen in het land van vestiging. Het aandeel internationale hoofdkantooractiviteiten in het totaal aantal projecten van de NFIA groeide in 2010 naar 17 procent (9 procent in 2009), daarmee de positie van Nederland als toplocatie voor internationale hoofdkantoren bevestigend. De meeste internationale hoofdkantoorprojecten die zijn gerealiseerd, betreffen Europese hoofdkantoren. Meer dan de helft (12) daarvan is afkomstig uit Azië, gevolgd Noord-Amerika en Europa.

De NFIA is een onderdeel van het ministerie van EL&I. Het houdt zich bezig met aantrekken van buitenlandse investeringen naar de Nederland ter versterking van de Nederlandse economie. De NFIA is betrokken bij een klein deel van de inkomende directe buitenlandse investeringen naar Nederland.
Het totaal wordt door de DNB geregistreerd.
Categorie:
Tag(s):