dinsdag, 4. januari 2011 - 20:01

Aangepast strooibeleid blijft van kracht

Barneveld

De gemeente Barneveld is genoodzaakt om het aangepaste strooibeleid te handhaven. Er is op dit moment onvoldoende zekerheid over de levering van een nieuwe voorraad strooizout.

Bij gladheid wordt daarom alleen de 1e strooironde uitgevoerd. Dat betekent, dat straten in de woonwijken niet worden geveegd en/of gestrooid totdat de gemeente over voldoende strooizout beschikt.

De vaste zoutleverancier van de gemeente Barneveld, Akzo Nobel, liet medio december weten, dat in ieder geval tot en met de jaarwisseling geen nieuw strooizout zou worden geleverd. Op basis daarvan besloot de gemeente om het strooibeleid aan te passen en alleen de 1e strooironde uit te voeren. Het vegen en/of strooien van wegen in woonwijken werd uitgesteld totdat de zoutvoorraad voldoende kon worden aangevuld. Vandaag werd duidelijk, dat ook de komende periode geen nieuwe voorraad strooizout wordt geleverd.
De gemeente heeft de afgelopen periode geprobeerd om bij andere leveranciers extra zout in te kopen. Dat leverde bijna 100.000 kilo extra zout op, maar dat is op dit moment onvoldoende om bij aanhoudende winterse omstandigheden de gladheid optimaal te bestrijden.

Het aangepaste strooibeleid houdt in, dat de wegen en fietspaden in de woonwijken niet worden geveegd en/of gestrooid. Inwoners moeten er rekening mee houden, dat bij gladheid de wegen in woonwijken verraderlijk glad kunnen zijn. Het is belangrijk om voorzichtig te lopen en te rijden en rekening te houden met medeweggebruikers.

De gemeente Barneveld blijft ook de komende periode proberen om naast de vaste zoutleverancier op andere manieren aan extra zout te komen om de bestaande voorraad aan te vullen.
Provincie:
Tag(s):