zaterdag, 23. april 2011 - 16:23

Aanhoudende droogte maakt natuurgebieden brandgevaarlijk

Schouwen-Duiveland

Door de aanhoudende droogte is het gevaar voor bos- en duinbranden in de westelijk deel van Schouwen-Duiveland aanzienlijk. Voorlopig geen ontheffing meer voor stoken van vuur.

Het gaat om de boswachterij Westenschouwen, de duingebieden en overige natuurgebieden. De gebieden blijven voor publiek toegankelijk, maar bezoekers wordt nadrukkelijk verzocht extra voorzichtig te zijn met vuur.

Voor het college van burgemeester en wethouders is de aanhoudende droogte reden geweest om voor het stoken van vuur met ingang van vandaag, woensdag 20 april voorlopig geen ontheffing meer te verlenen. Van de verleende ontheffingen mag tijdelijk geen gebruik meer worden gemaakt
Met deze maatregel wil de gemeente het gevaar voor natuurbranden zoveel mogelijk beperken.

De maatregel om geen ontheffing te verlenen of om gebruik te mogen maken van inmiddels verleende ontheffing duurt zolang de droogte aanhoudt.

Het verbod op het stoken van vuur is geregeld in artikel 10.63 van de Wet milieubeheer en artikel 5:34 van de Apv. Burgemeester en wethouders hebben echter de mogelijkheid om hiervoor ontheffing te verlenen.
Provincie:
Tag(s):