donderdag, 11. augustus 2011 - 12:02

Aanleg geluidwerende ribbels bij Polderbaan mag worden hervat

Schiphol

Woensdag heeft de voorzieningrechter van de Raad van State bepaald dat Schiphol mag doorgaan met werkzaamheden die in december 2010 in de buurt van de Polderbaan zijn gestart. ‘Het gaat daarbij om de aanleg van vijftien geluidwerende ribbels’, meldt de gemeente Haarlemmermeer donderdag.

De gemeente en Schiphol zijn blij met deze uitspraak, want zodra de eerste fase met ribbels volledig is aangelegd kan TNO op betrouwbare wijze vaststellen hoeveel geluidsreductie kan worden bereikt met deze innovatieve methode.

Overigens is de angst van de omwonenden dat de ribbels het geluid zouden kunnen versterken onterecht. TNO heeft verklaard dat versterking van het geluid door de aanleg van de ribbels technisch gezien onmogelijk is.

Grondlawaai Polderbaan
Nadat in 2003 de Polderbaan in gebruik kwam, werd duidelijk dat veel mensen in Hoofddorp-Noord last hadden van zogenaamd grondlawaai. Dat is laag frequent geluid dat wordt veroorzaakt door startende vliegtuigen.

Geluidwerende ribbels
Om een reductie van dit grondgeluid te bereiken heeft TNO een landschapsontwerp met geluidwerende ribbels ontwikkeld. Tegen de aanleg van deze ribbels is door een aantal omwonenden bezwaar en beroep aangetekend.

Op 8 juni van dit jaar heeft de voorzieningenrechter in Haarlem bepaald dat het werk moest worden stilgelegd vanwege vermeende strijdigheid met het bestemmingsplan. Luchthaven Schiphol en gemeente Haarlemmermeer hebben tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en zij hebben verzocht om een zogenaamde voorlopige voorziening.

Die is nu toegewezen, waardoor de werkzaamheden kunnen worden hervat. De Raad van State heeft nog geen definitieve uitspraak gedaan in de bodemprocedure, maar het voorlopige oordeel is dat de verleende vergunning voor de werkzaamheden niet in strijd is met het bestemmingsplan.
Provincie:
Tag(s):