donderdag, 30. juni 2011 - 20:59

Aanleg recreatief knooppunt Gasteren

Gasteren

Direct na de zomervakantie start de aanleg van het recreatief knooppunt bij Gasteren. Het knooppunt bestaat uit de aanleg van een nieuwe parkeer- en informatielocatie aan de noordkant van het Balloërveld (Galgenriet) en het opknappen van de bestaande parkeerplaats bij de Gasterse Duinen. Het recreatief knooppunt Gasteren is onderdeel van het ‘Levend Bezoekersnetwerk’ Drentsche Aa.

De twee parkeerlocaties zijn bedoeld voor bezoekers van de natuurgebieden Balloërveld/De Heest en de Gasterse Duinen. Een adequate bewegwijzering naar- en tussen beide parkeerlocaties draagt naar verwachting bij aan het verminderen van de parkeerdruk op de brink in Gasteren. Met de nieuwe parkeer- en informatielocatie bij het Balloërveld (circa 50 parkeerplaatsen) komt de bestaande kleine parkeerplaats verderop richting Loon te vervallen.

Bij het ontwerpproces zijn Stichting Het Drentse Landschap en Vereniging Dorpsbelangen Gasteren betrokken. Het werk wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Lareco uit Assen en zal volgens planning voor de winter worden afgerond.

De aanleg van het knooppunt wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Drenthe en de gemeente Aa en Hunze.
Provincie:
Tag(s):