donderdag, 12. mei 2011 - 13:27

'Aanpak agressie tegen werknemers op goede weg'

Den Haag

De politie geeft hoge prioriteit aan de opsporing van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Verder beschermen werkgevers in de publieke sector hun mensen steeds beter tegen agressieve klanten.

Dat blijkt uit onderzoeken van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Arbeidsinspectie. De rapporten zijn naar de Tweede Kamer gestuurd door minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In april 2010 zijn afspraken ingevoerd om te zorgen voor een eenduidige, effectieve en snelle aanpak en afhandeling van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak door de politie en het Openbaar Ministerie, de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA).

In dat kader heeft de Inspectie OOV kort na de introductie van de afspraken al een onderzoek ingesteld. De Inspectie OOV constateert dat na ruim een half jaar alle politiekorpsen goed van start zijn met de invoering van deze afspraken. Een groot deel van de afspraken wordt nageleefd. Wel merkt de Inspectie OOV op dat de daadwerkelijke uitvoering van de afspraken nog sterk wisselt
Provincie:
Tag(s):